Heeft griepvaccinatie nu nog zin?

 • Niet uit stellen, maar het is nog steeds zinvol. Er is nog een griep in het land.
  • Het optimale moment is tussen half oktober en half november.
 • Na vaccinatie heeft u 2 weken nodig om antistoffen te ontwikkelen.
 • Na half november kan vaccineren zeker nog, maar dan is er een kans dat u de griep oploopt voor u beschermd bent. Het duurt immers 2 weken voor u beschermd bent na de vaccinatie.

Op afspraak – neem het griepvaccin mee!

 • U haalt het vaccin bij uw apotheek en bewaart het in uw koelkast.
 • Tijdens de vaccinatie krijgt u het voorschrift voor uw apotheek.
 • Maak uw afspraak bij voorkeur bij dr. Valerie Verhulst.

Voor wie?

 • De 1steprioriteit = de belangrijkste groep
  • zwangeren
  • chronische ziekten, vanaf de leeftijd van 6 maanden
   • suikerziekte
   • longziekten: COPD (longemfyseem), ernstig astma
   • hartziekten (niet bij alleen hoge bloeddruk)
   • ernstig verminderde nier- of leverfunctie
   • neuromusculaire aandoeningen, zoals
    • Parkinson, multiple sclerose, reuma, …
   • ver­min­derde weerstand, bijv. door
    • AIDS/HIV, chemo- of radiotherapie
    • chronisch gebruik van corticosteroïden of reumamedicatie
  • De 2deprioriteit
   • als u 65 jaar of ouder bent en geen chronische ziekte heeft.
   • als u werkzaam bent in de gezondheidszorg.
   • als u verblijft in een zorginstelling.
  • De 3deprioriteit
   • Als u onder hetzelfde dak woont met iemand uit groep 1.
   • Kinderen jonger dan 6 maanden.
  • Laagste prioriteit
   • Voor gezonde mensen vanaf 50 jaar, die dat wensen, kan vaccinatie zinvol zijn. Het griepvaccin wordt terugbetaald vanaf 50 jaar.

Waarom? Wat is het effect van de griepvaccinatie?

 • De effectiviteit van de vaccinatie is afhankelijk van de overeenkomst tussen de virusstammen in het vaccin en de circulerende virusstam, de mate van viruscircu­latie, de mate van agressiviteit van het virus en de leeftijd van de ontvanger en zijn/haar immuunrespons.
 • De afname van het ziektecijfer door vaccinatie wordt bij ouderen geschat op 30 tot 70%. De complicaties door griep worden bij ouderen met 20 tot 50% verminderd. Als de patiënt na vaccinatie toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig.
 • De wetenschappelijk onderbouwing van griepvaccinatie is beperkt. Daarom is de prioriteitstelling belangrijk. De groep uit de 1ste prioriteit is het meest onder­bouwd. Bij de andere groepen is meer is uitgegaan van het advies van specialisten op gebied van grieppreventie en is er minder wetenschappe­lijk bewijs.
 • Dus iemand met een (ernstige) chronische ziekte (op elke leeftijd) heeft meer voordeel van de griepvaccinatie, dan een gezonde 65-plusser.