Vaccinaties tegen corona/COVID-19 enerzijds een hoopvolle ontwikkeling anderzijds roept het veel vragen op. Deze informatie wordt regelmatig aangepast – de laatste aanpassingen zijn van 10 april 2021.

En dokter, ga jij je laten vaccineren? Wij willen je hier zorgvuldig informeren, zodat jij jouw keuze vindt.

Deze vaccinatie is kosteloos en vrijwillig. Als je aan de beurt bent, word je daarvoor opgeroepen. Met vaccinatie bescherm je (andere) oudere en kwetsbare mensen en jezelf. Je draagt je steentje bij om de ziekenhuizen te ontlasten en de gewone zorg in de ziekenhuizen weer te herstellen. En … we hopen meer vrijheid terug te krijgen.

Deze vaccins roept ook vragen op. Is het veilig, hoe werkzaam is het, is het zinvol?
Wij zijn beschikbaar voor je vragen via een consultatie (video- of telefonisch consult en in consult in de praktijk). Het telefonisch spreekuur is minder geschikt om zorgvuldig je vragen te beantwoorden.

De overheid heeft de opdracht om een eenvoudig en eenduidig advies te geven. Wij zijn verantwoordelijk voor zorg op maat. Wij willen je zo informeren, dat je voor jezelf en voor de dierbaren om je heen, een zorgvuldige keuze kan maken. Immers de wet ‘rechten van de patiënt’ verplicht iedere arts om volledig te informeren over voor- en nadelen van elke behandeling en je keuze te respecteren.

Nieuwe mRNA techniek?

 • De vaccins van Pfizer en Moderna zijn met deze techniek ontwikkeld.
 • Hoe werkt het?  
  • Het stukje messenger RNA in het vaccin zet cellen in ons lichaam (via ons DNA) aan om een stukje van het virus aan te maken (waar we niet ziek van worden).
  • Dit stukje virus activeert ons afweersysteem, om de antistoffen te maken, waardoor we immuun worden.
 • Heeft het invloed op mijn erfelijkheid, mijn DNA, mijn genetisch materiaal?
  • Nee, jouw DNA en dus jouw erfelijkheid wordt niet veranderd.
 •  Voordelen?
  • Dit is een nieuwe techniek voor het maken van vaccins.
  • Het voordeel van deze techniek is dat snel op grote schaal vaccins kunnen worden aangemaakt.
  • De verwachting is dat bij mutaties van het COVID-19-virus deze vaccins vrij gemakkelijk aangepast kunnen worden op korte termijn.

Astra/Zenica

 • Aanvankelijk was er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid bij mensen ouder dan 55 jaar. We wisten niet of het voor hen ook werkzaam zou zijn. Ondertussen weten we dat dit vaccin goed werkzaam voor alle leeftijden.
 • Een mogelijke bijwerking is hersentrombose (bloedklonter) en vermindering van het aantal bloedplaatjes. Deze kans is ca. 1 persoon per 1.000.000 gevaccineerden. Dus een uiterst kleine kans. De kans op een trombose/bloedklonter door de ziekte COVID-19/corona is acht keer hoger.
 • De afweging voordelen en dit nadeel? Voor de individuele patiënt is die afweging zo dat iedereen vanaf 40 jaar veiliger is met vaccinatie dan zonder vaccinatie.

Bijwerkingen op lange termijn?

 • Het zijn nieuwe vaccins.
 • De technieken waarmee Pfizer en Moderna worden gemaakt worden wel al langer gebruikt voor nieuwe kankerbehandelingen, de zogenaamde immunotherapieën.
 • Daardoor is niet bekend of er mogelijk zeldzame bijwerkingen op lange termijn zullen zijn. Dit wordt wereldwijd opgevolgd.

Kan ik kiezen voor een ander vaccin?

 • Je kunt (momenteel) geen keuze maken voor een bepaald vaccin.
 • Het is belangrijker om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen de kans te geven om zich te laten vaccineren, dan de afweging te maken welk vaccin.

Voordelen van vaccinatie?

 • Zoals in de inleiding vermeld en lees via deze bronnen (kijk bijv. naar het kort filmpje op de eerste website):
 • Moet ik de coronamaatregelen blijven volgen als ik gevaccineerd ben?
  • In de vaccinatieperiode wordt solidair verwacht dat iedereen die gevaccineerd is zich aan dezelfde preventieve maatregelen houdt als de mensen die nog niet gevaccineerd zijn.
  • En nadat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om het vaccin te krijgen? Mogelijk dat dan wel ‘rechten’ worden toegekend aan gevaccineerden, dat zij bijv. meer mogelijkheden krijgen om te reizen, nauwere of meer contacten te hebben. Maar dat is allemaal nog onzeker.
 • Vaccinatie zal zeer waarschijnlijk ook besmettelijkheid verminderen.
  • Stel, je bent gevaccineerd en je wordt niet ziek, zal je dan wel of niet nog het COVID-19-virus kunnen overdragen? Ja, dit is mogelijk, maar zeldzaam.

Hoe lang zal het vaccin werkzaam zijn?

  • Dat is nog niet gekend.
  • De verwachting/hoop is dat het minimaal 1 jaar of langer werkzaam zal zijn.
  • Het kan zijn dat herhalingsvaccinaties nodig zijn, zoals bij andere vaccinaties (griep, tetanus, kinkhoest …), bijv. door mutaties van het virus, dus de ontwikkeling van nieuwe varianten, zoals de Braziliaanse variant.

Bijwerkingen?

 • Elke medische behandeling heeft (zeldzame) bijwerkingen.
 • Bijwerkingen van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin op korte termijn:
  • Meer dan de helft ervaart lichte tot matige pijn op de injectieplaats/bovenarm gedurende 1 tot 2 dagen.
  • Acute vermoeidheid en hoofdpijn treffen ook ongeveer de helft.
  • Iets meer dan 1 op 10 ontwikkelt koorts, die een zeldzame keer hoog oploopt.
  • Bijwerkingen zijn dus frequent, maar ongevaarlijk, steeds van voorbijgaande aard en zelden ernstig.
 • Een allergische reactie of allergische shock is mogelijk bij ieder geneesmiddel (dat wordt geïnjecteerd).
  • Deze bijwerking is bijzonder zeldzaam, maar komt iets meer voor bij deze vaccins.
  • Bij mensen die allergische reacties hebben op voedingsmiddelen, geneesmiddelen of vaccinaties is een zorgvuldige afweging nodig om wel of niet te vaccineren.
 • Zijn er bijwerkingen op lange termijn?
  • Zie beschrijving hierboven.

Voor wie de vaccinatie en de corona-crisis in een breder perspectief wil plaatsen:

En dokter, ga jij je laten vaccineren? Wij willen met ons antwoord jouw keuze niet bepalen. Maar je hebt wel recht op ons antwoord.
Wij huisartsen en alle medewerkers in onze praktijk zijn gevaccineerd. Dit is één van de maatregelen om jouw bezoek aan onze praktijk zo veilig mogelijk te maken.