Vaccinaies tegen corona/COVID-19 een hoopvolle ontwikkeling.
Deze informatie wordt regelmatig aangepast – de laatste aanpassingen zijn van 19 februari 2021.

En dokter, ga jij je laten vaccineren? Een korte vraag, aan het eind van de consultatie. Geen tijd meer voor een zorgvuldig antwoord. Vandaar deze tekst op onze website. Wij willen je zorgvuldig informeren, zodat jij jouw keuze vindt.

Deze vaccinatie is kosteloos en vrijwillig. Als je aan de beurt bent, word je daarvoor opgeroepen. Met vaccinatie bescherm je (andere) oudere en kwetsbare mensen en jezelf. Ook ontlast je de COVID-19-zorg in de ziekenhuizen. We willen de gewone medische zorg (in de ziekenhuizen) niet meer in gevaar brengen door corona. En … we hopen onze vrijheid terug te krijgen, we hopen uit deze lockdown te komen.

Dit vaccin roept bij sommige mensen ook vragen op. Is het veilig, hoe werkzaam is het, is het zinvol?
Wij zijn beschikbaar voor jouw vragen via een consultatie (video- of telefonisch consult en in consult in de praktijk). Het telefonisch spreekuur is minder geschikt om zorgvuldig jouw vragen te beantwoorden.

De overheid heeft de opdracht om een eenvoudig en eenduidig advies te geven. Wij zijn verantwoordelijk voor zorg op maat. Wij willen je zorgvuldig informeren, zodat je voor jezelf en voor de dierbaren om je heen, een zorgvuldige keuze kan maken. Immers de wet ‘rechten van de patiënt’ verplicht iedere arts om volledig te informeren over voor- en nadelen van elke behandeling en je keuze te respecteren.

Nieuwe mRNA techniek?

 • De vaccins van Pfizer en Moderna zijn met deze techniek ontwikkeld.
 • Hoe werkt het?  
  • Het stukje messenger RNA in het vaccin zet cellen in ons lichaam (via ons DNA) aan om een stukje van het virus aan te maken (waar we niet ziek van worden).
  • Dit stukje virus activeert ons afweersysteem, om de antistoffen te maken, waardoor we immuun worden.
 • Heeft het invloed op mijn erfelijkheid, mijn DNA, mijn genetisch materiaal?
  • Nee, jouw DNA en dus jouw erfelijkheid wordt niet veranderd.
 •  Voordelen?
  • Dit is een nieuwe techniek voor het maken van vaccins.
  • Het voordeel van deze techniek is dat snel op grote schaal vaccins kunnen worden aangemaakt.
  • De verwachting is dat bij mutaties van het COVID-19-virus deze vaccins vrij gemakkelijk aangepast kunnen worden op korte termijn.
 • Bijwerkingen op lange termijn?
  • Deze techniek is nieuw voor het aanmaken van vaccins.
  • Het wordt wel al langer gebruikt voor nieuwe kankerbehandelingen, de zogenaamde immunotherapieën.
  • Daardoor is niet bekend of er mogelijk zeldzame bijwerkingen op lange termijn zullen zijn. Dit wordt wereldwijd opgevolgd.
 • Kan ik kiezen voor een ander vaccin?
  • Er komen steeds meer verschillende vaccins beschikbaar, die gemaakt zijn met andere, al langer gebruikte, technieken.
  • Het is nog niet bekend of er later dit jaar keuzemogelijkheden ontstaan.

Voordelen van vaccinatie?

 • Zoals in de inleiding vermeld, en lees via deze bronnen (kijk bijv. naar het kort filmpje op de eerste website):
 • Moet ik de coronamaatregelen blijven volgen als ik gevaccineerd ben?
  • In de vaccinatieperiode wordt solidair verwacht dat iedereen die gevaccineerd is zich aan dezelfde preventieve maatregelen houdt als de mensen die nog niet gevaccineerd zijn.
  • En nadat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om het vaccin te krijgen? Mogelijk dat dan wel ‘rechten’ worden toegekend aan gevaccineerden, dat zij bijv. meer mogelijkheden krijgen om te reizen, nauwere of meer contacten te hebben. Maar dat is allemaal nog onzeker.
 • Vaccinatie zal zeer waarschijnlijk ook besmettelijkheid verminderen.
  • Stel, je bent gevaccineerd en je wordt niet ziek, zal je dan wel of niet nog het COVID-19-virus kunnen overdragen?
  • Recente onderzoeksresultaten wijzen op een verminderde besmettelijkheid.
 • Wat kunnen we leren uit de snelle vaccinatiecampagne in Israël?
  • Lees of bekijk deze Terzake.
  • De resultaten zijn bemoedigend.

Wat is nog niet bekend?

 • De vaccinatie beschermt tegen de corona-ziekte.
  • Zal het ook beschermen tegen de ernstige complicaties, zoals een ernstige longontsteking? Zal het ook de kans op sterfte verminderen?
  • Recente onderzoeksresultaten wijzen op gunstige resultaten.
 • Hoe lang zal het vaccin werkzaam zijn?
  • Dat is nog niet gekend.
  • De verwachting/hoop is dat het minimaal 1 jaar of langer werkzaam zal zijn.
  • Het kan zijn dat herhalingsvaccinaties nodig zijn, zoals bij andere vaccinaties (griep, tetanus, kinkhoest …).

Bijwerkingen?

 • Elke medische behandeling heeft (zeldzame) bijwerkingen.
 • Bijwerkingen van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin op korte termijn:
  • Meer dan de helft ervaart lichte tot matige pijn op de injectieplaats/bovenarm gedurende 1 tot 2 dagen.
  • Acute vermoeidheid en hoofdpijn treffen ook ongeveer de helft.
  • Iets meer dan 1 op 10 ontwikkelt koorts, die een zeldzame keer hoog oploopt.
  • Bijwerkingen zijn dus frequent, maar ongevaarlijk, steeds van voorbijgaande aard en zelden ernstig.
 • Een allergische reactie of allergische shock is mogelijk bij ieder geneesmiddel (dat wordt geïnjecteerd).
  • Deze bijwerking is bijzonder zeldzaam, maar blijkt bij het Pfizer-vaccin iets meer voor te komen.
  • Bij mensen die allergische reacties hebben op voedingsmiddelen, geneesmiddelen of vaccinaties is een zorgvuldige afweging nodig om wel of niet te vaccineren.
 • Zijn er bijwerkingen op lange termijn?
  • Zie beschrijving hierboven.

Voor wie de vaccinatie en de corona-crisis in een breder perspectief wil plaatsen:

En dokter, ga jij je laten vaccineren? Wij willen met ons antwoord jouw keuze niet bepalen. Maar je hebt wel recht op ons antwoord.
Gezien onze bijzondere verantwoordelijkheid als huisarts hebben wij ons laten ons vaccineren. Het is belangrijk dat zo weinig mogelijk artsen ziek worden, dat wij paraat kunnen blijven voor jou. En wij willen de kans dat wij een (kwetsbare/oudere) patiënt zouden besmetten zo klein mogelijk maken. Het is veilig om onze praktijk te bezoeken. Voor de andere medewerkers in onze praktijk hopen binnenkort een uitnodiging te krijgen.