Komt u vandaag met een ziek kind bij de dokter?

Wij nemen deel aan een groot wetenschappelijk onderzoek in België bij zieke kinderen (6 maanden tot 12 jaar).

Doel van de studie?

Belgische artsen helpen om alleen antibiotica voor te schrijven als deze nuttig zijn voor uw kind.


Kinderen krijgen regelmatig infecties, die meestal veilig behandeld kunnen worden zonder antibiotica. Nochtans krijgen heel veel kinderen

antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot bijwerkingen, antibioticaresistentie en een hogere zorgafhankelijkheid.

 

Meer informatie:

Wat willen we onderzoeken?

Het doel van de studie is een beslisboom te testen die artsen nauwkeurig kan adviseren wanneer antibiotica niet nodig zijn. De beslisboom combineert verschillende elementen, waaronder een vingerpriktest voor een inflammatie (infectie) merker (genaamd C-reactief proteïne of CRP) die door uw arts wordt
uitgevoerd tijdens de raadpleging.

De dokterspraktijken die meedoen zijn per toeval verdeeld over 2 groepen: in één groep zal het resultaat van de beslisboom de arts adviseren wanneer antibiotica niet nodig zijn (interventiegroep), in de andere groep zal de arts beslissen of uw kind antibiotica nodig heeft op de gebruikelijke manier (controlegroep) zonder de beslisboom of de vingerpriktest.

Nadien vragen wij om een digitaal dagboekje in te vullen onder de vorm van een applicatie op een smartphone. De arts van uw kind zal nog bijkomende informatie verzamelen tot 30 dagen na het consult om zo het verloop van de ziekte in de tijd te documenteren.

Waarom willen we dit onderzoeken?

Kinderen krijgen regelmatig infecties, die meestal veilig behandeld kunnen worden zonder antibiotica. Nochtans krijgen heel veel kinderen antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot antibiotica-resistentie en een hogere zorgafhankelijkheid.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wie?
Kinderen tussen 6 maanden en 12 jaar, met een acute ziekte van maximum 10 dagen.

Wat? 
Een beslisboom wordt vergeleken met de huidige standaardzorg. Het zou kunnen dat uw dokter een vingerpriktest uitvoert bij uw kind om de mate van ontsteking (CRP) in te schatten.

Hoe?
Indien u en uw kind wensen deel te nemen aan deze studie, zal de arts u en uw kind enkele bijkomende vragen stellen en dit noteren. We vragen per dag 5 minuten van uw tijd om een dagboekje in te vullen via een smartphone applicatie, dit tot uw kind genezen is.