Voor wie?

 • Beide vaccinaties zijn belangrijk voor ouderen en iedereen met chronische ziekte.
 • Wij sturen persoonlijke uitnodigingen. Niet iedereen, die voordeel heeft bij deze vaccinaties, kan door het medisch dossier worden opgespoord. Dus als je in aanmerking komt kun je een afspraak maken.

COVID-vaccinatie nog zinvol?

 • Het COVID-virus neemt weer toe. Het hoogtepunt van deze 9de golf wordt half oktober verwacht en de 10de golf rond de jaarwisseling.
 • Het is minder gevaarlijk geworden, je wordt er minder ziek van.
 • Vooral oudere mensen kunnen nog steeds ernstig ziek worden. De ziekenhuisopname zijn weer aan het oplopen. Met vaccinatie kun je de kans op ziekenhuisopname met 20 tot 30% verminderen.
 • De vaccinatie is werkzaam en veilig gebleken, maar werkt niet langdurig. Het doormaken van COVID geeft ook geen langdurige weerstand. Daarom deze (jaarlijkse?) vaccinatie.
 • Dit is een vernieuwd vaccin gericht op de nieuwe variant van COVID.

Beide vaccinaties samen of liever apart?

 • Om praktische reden wordt geadviseerd om de beide vaccinaties tegelijkertijd toe te dienen.
 • Wij willen jou de keuze geven. Wat zijn de voor- en nadelen?
  • COVID-vaccinatie wordt bij voorkeur in september toegediend, om snel genoeg beschermd te zijn.
  • Griep-vaccinatie wordt bij voorkeur eind oktober/begin november toegediend, om nog voldoende beschermd te zijn aan het eind van de winter in 2024.
  • Je ontwikkelt meer antistoffen als de vaccins apart worden toegediend. Men verwacht dat dit verschil niet (erg) belangrijk is.
  • Bij elke vaccinatie wordt het immuunsysteem gestimuleerd om antistoffen aan te maken, dit kan een licht grieperig gevoel geven. Mogelijk verloopt dit milder als de vaccins apart gegeven worden.
  • Als je kiest voor 2 verschillende momenten, moet je twee keer komen. Meer kans dat je 1 van 2 vaccinaties zou missen.

Praktisch

 • Klik hier om je afspraak te maken.
 • Kies het juiste type-afspraak:
 • Het griepvaccin haal je bij de apotheek.
  • Ben je 50 jaar of ouder, dan heb je geen voorschrift nodig.
  • Ben je jonger?
   • Je voorschrift zit bij de uitnodiging of contacteer ons voor het voorschrift of je krijgt het tijdens de vaccinatie en brengt het later naar je apotheek.
 • Het COVID-vaccin is in onze praktijk aanwezig en is kosteloos.
 • Het toedienen van de vaccinaties op zaterdagochtenden is kosteloos.

COVID-vaccinatie door de huisarts of apotheek?

 • Een deel van de apothekers heeft een aanvullende opleiding gevolgd om te vaccineren. Zij mogen voor COVID en griep vaccineren.
 • De artsenorganisaties geven de voorkeur aan vaccinatie door de huisarts.
  • De huisarts kent de patiënt en het heeft het medisch dossier beschikbaar.
  • In de zeldzame situatie dat er een allergische reactie optreedt, is de huisarts het meest bekwaam om dat op te vangen.