Gezamenlijke besluitvorming

In een patiëntgerichte gezondheidszorg, maken arts en patiënten gezamenlijk beslissingen. Wij zijn verantwoordelijk voor een deskundige inbreng, maar u bent ‘ervaringsdeskundig’, deskundig in hoe u uw klachten/ziekte ervaart, het gaat om u en uw keuzes. Concreet houdt dat in dat wij u voorstellen doen, bijv. verder onderzoek, een geneesmiddel, afwachten en zien hoe uw klachten verder evolueren of een verwijzing. Hierbij vertellen wij u wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zijn en helpen wij u bij uw afweging.

Wij respecteren uw keuze, ook als u bijv. een (belangrijk) onderzoek of behandeling zou weigeren. Wij willen u dan wel alle voor- en nadelen zorgvuldig uitleggen, zodat u een verantwoorde en persoonlijke keuze kunt maken. Wij blijven altijd achter u staan en zetten onze zorg voort, aangepast aan uw wensen.

Sommige mensen willen de keuze meer overlaten aan de huisarts. Ook dat kan.