Sumehr

Jouw andere behandelende artsen inzage geven in jouw medische gegevens?

Dat kan via een elektronische samenvatting van jouw dossier. Dat heet SUMEHR, de afkorting van Summarized Electronic Health Record.

 • Jouw Sumehr kan bijv. benut worden door de huisarts van wacht, een spoedarts of jouw specialist.
 • Je bent vrij om wel of niet aan dit systeem deel te nemen.

Wie kan jouw medische gegevens inzien?

 • Uitsluitend de behandelende artsen, aan wie je toestemming geeft.
 • Dus nooit een werkgever, controlearts, verzekering, ziekenfonds, …

Hoe werkt het?

 • Een behandelende arts kan je in de consultatie jouw toestemming vragen en je kunt dit geven (of niet) door jouw identiteitskaart te overhandigen. Dus jouw ID-kaart is de sleutel van uw dossier. Jouw privacy wordt hiermee bewaakt.
 • Je kunt op elk moment jouw toestemming weer intrekken. Met 1 klik maken wij jouw dossier in orde.

Is dit het GMD = globaal medisch dossier?

 • Nee, de SUMEHR is iets anders dan jouw GMD.
 • Het GMD kies je het beste in de huisartspraktijk waar jij op dat moment het meest fre­quent komt.
 • Het GMD is kosteloos, je kunt het gemakkelijk overzetten. Het geeft korting op jouw con­sulta­ties en op de avondtoeslag, in de praktijk waar jij het afsluit en bij verwijzing naar specialisten.

Voordelen van SUMEHR?

 • Wij en jouw andere behandelende artsen maken een medisch dossier, dat waardevol is bij behandeling door één van jouw andere behan­delende artsen.
 • Jouw vaccinaties worden zichtbaar voor jouw behandelende artsen.
 • Onnodige, dubbele of mogelijk schadelijke onderzoeken of behandelingen worden vermeden.
 • Het helpt om medische fouten te voorkomen.
 • Kortom jouw artsen kunnen je beter begeleiden.

En de kosten?

 • Er zijn geen kosten voor jou.

Hoe maak ik dit in orde?

 • Als jij via mail (assistente@hupr.org) of in de consultatie jouw toestemming geeft, maken wij dit in orde.

Meer informatie?