Sumehr

Uw andere behandelende artsen inzage geven in uw medische gegevens?

Dat kan via een elektronische samenvatting van uw dossier. Dat heet SUMEHR, de afkorting van Summarized Electronic Health Record.

 • Uw Sumehr kan bijv. benut worden door de huisarts van wacht, een spoedarts of uw specialist.
 • U bent vrij om wel of niet aan dit systeem deel te nemen.

Wie kan uw medische gegevens inzien?

 • Uitsluitend de behandelende artsen, aan wie u toestemming geeft.
 • Dus nooit een werkgever, controlearts, verzekering, ziekenfonds, …

Hoe werkt het?

 • Een behandelende arts kan u in de consultatie uw toestemming vragen en u kunt dit geven (of niet) door uw identiteitskaart te overhandigen. Dus uw ID-kaart is de sleutel van uw dossier. Uw privacy wordt hiermee bewaakt.
 • U kunt op elk moment uw toestemming weer intrekken. Met 1 klik uw dossier maken wij dat in orde.

Is dit het GMD = globaal medisch dossier?

 • Nee, de SUMEHR is iets anders dan uw GMD.
 • Het GMD kiest u het beste in de huisartspraktijk waar u op dat moment het meest fre­quent komt.
 • Het GMD is kosteloos, u kunt het gemakkelijk overzetten. Het geeft korting op uw con­sulta­ties en op de avondtoeslag, in de praktijk waar u het afsluit en bij verwijzing naar specialisten.

Voordelen van SUMEHR?

 • Wij en uw andere behandelende artsen maken een medisch dossier, dat waardevol is bij behandeling door één van uw andere behan­delende artsen.
 • Uw vaccinaties worden zichtbaar voor uw behandelende artsen.
 • Onnodige, dubbele of mogelijk schadelijke onderzoeken of behandelingen worden vermeden.
 • Het helpt om medische fouten te voorkomen.
 • Kortom uw artsen kunnen u beter begeleiden.

En de kosten?

 • Er zijn geen kosten voor u.

Hoe maak ik dit in orde?

 • Als u via mail (assistente@hupr.org) of in de consultatie uw toestemming geeft, maken wij dit in orde.

Meer informatie?