EMD – Helena – GMD

Elektronisch medisch dossier

Goede zorg begint met een volledig dossier.

Een elektronisch medisch dossier geeft een goed overzicht en maakt de kans op fouten aanzienlijk kleiner. Wij streven ernaar al uw gegevens goed te verwerken in uw dossier.

Vraag uw specialist, ook de kinderarts, gynaecoloog en oogarts, bij iedere consultatie om een verslag naar ons door te sturen. Als uw specialist bloedonderzoek doet of u verwijst voor medische beeldvorming (RX, scan, echo, MRI, …) vraag dan om de resultaten in kopie aan uw huisarts te sturen. Krijgt u een aanvraagformulier mee? Controleer dan even bij ‘kopie aan’ uw huisarts is ingevuld. Zo nee, vul het dan zelf in! Bedankt voor uw hulp, belangrijk!

U kunt mee kijken in uw dossier via HELENA. Graag ontvangen wij uw feedback, aanvullingen, correcties of nuanceringen. Samen maken wij uw dossier nog beter, nog kwalitatiever.

Helena

E-mail in de gezondheidszorg is niet meer toegelaten, gezien de nieuwe privacywetgeving. HELENA vervangt e-mail. Een gratis, nieuwe manier van beveiligd berichten ontvangen van uw (huis)arts. E-mail en papier gaan stap voor stap verdwijnen…

Doet u mee?

 • Helena is mogelijk voor ieder gezinslid met een eigen GSM-nummer en e-mailadres. Dus bijv. vanaf de leeftijd van 14 jaar.
 • Eenvoudig, stuur een e-mail naar assistente@hupr.org met:
  • Helena oke,
  • uw officiële voornaam en familienaam en van de andere gezinsleden/huisgenoten, die willen mee doen.
 • Wij sturen u dan een code (per persoon) waarmee u Helena kunt starten.

Wat kan HELENA?

Via Helena kunnen wij u het volgende doorsturen:

 • (herhaal)voorschriften
 • patiëntenfolders
 • uitnodiging voor een preventief/controle onderzoek
 • contactgegevens voor verwijzing naar specialist, kinesist of therapeut
 • en op uw verzoek verslagen van specialisten en medische beeldvorming, labo-resultaten, …

u kunt ook inzien:

 • uw SumEhr (samenvatting van uw medisch dossier), uw vaccinaties, uw geneesmiddelenoverzicht
 • denk dus mee met wat wij over u schrijven …

Een beveiligd netwerk, niemand anders kan uw gegevens inzien.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD is bedoeld om de kwaliteit van uw medisch dossier te bevorderen, dubbele onder­zoeken te voor­komen en de zorg te verbeteren.

Met een GMD krijgt u extra terugbetaling bij alle huisartsen binnen een groepspraktijk:

 • 30% vermindering van het stan­daard remgeld
 • € 5,- bij de meeste specialist met ver­wij­zing van een huisarts
 • € 4,- bij de avondconsultaties

Het is altijd zinvol om ergens een GMD af te sluiten. U heeft een meeste voordeel door bij de huisartsenpraktijk af te sluiten, waar u het meest verwacht te komen in het resterende deel van het huidige kalenderjaar.

 • Als u een GMD heeft bij ons wordt dat stilzwijgend verlengd, tenzij u dat niet wenst.
 • Heeft u nog geen GMD bij ons?
  • Dan kunnen we dat dat in orde maken, door het aanklikken in uw dossier.
  • Uw ziekenfonds is dan automatisch en ogenblikkelijk hier van op de hoogte en uw GMD-voordelen treden direct in werking.
 • Wij werken met het systeem van e-GMD. Wij innen het rechtstreeks bij uw ziekenfonds. Het is kosteloos en u hoeft het niet meer voor te schieten.
 • U mag een GMD-huisarts ook buiten uw woon­plaats kiezen.
 • U kunt op elk moment van GMD-huisarts veranderen.
 • U blijft vrij om andere huis­artsen elders te consulteren. U krijgt daar niet deze GMD-kortin­gen.
 • Elk gezinslid kan een eigen/andere GMD-huis­arts kiezen.
 • Personen van 75 jaar en ouder en invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van een hogere terugbetaling genieten.