EMD – Helena – GMD

Elektronisch medisch dossier

Goede zorg begint met een volledig dossier.

Een elektronisch medisch dossier geeft een goed overzicht en maakt de kans op fouten aanzienlijk kleiner. Wij streven ernaar al jouw gegevens goed te verwerken in jouw dossier.

Vraag jouw specialist, ook de kinderarts, gynaecoloog en oogarts, bij iedere consultatie om een verslag naar ons door te sturen. Als jouw specialist bloedonderzoek doet of jou verwijst voor medische beeldvorming (RX, scan, echo, MRI, …) vraag dan om de resultaten in kopie aan uw huisarts te sturen. Krijg je een aanvraagformulier mee? Controleer dan even bij ‘kopie aan’ uw huisarts is ingevuld. Zo nee, vul het dan zelf in! Bedankt voor jouw hulp, belangrijk!

Je kunt mee kijken in uw dossier via HELENA. Graag ontvangen wij jouw feedback, aanvullingen, correcties of nuanceringen. Samen maken wij jouw dossier nog beter, nog kwalitatiever.

Helena

E-mail in de gezondheidszorg is niet meer toegelaten, gezien de nieuwe privacywetgeving. HELENA vervangt e-mail. Een gratis, nieuwe manier van beveiligd berichten ontvangen van jouw (huis)arts. E-mail en papier gaan stap voor stap verdwijnen…

Doe je mee?

 • Helena is mogelijk voor ieder gezinslid met een eigen GSM-nummer en e-mailadres. Dus bijv. vanaf de leeftijd van 14 jaar.
 • Eenvoudig, stuur een e-mail naar assistente@hupr.org met:
  • Helena oke,
  • jouw officiële voornaam en familienaam en van de andere gezinsleden/huisgenoten, die willen mee doen.
 • Wij sturen je dan een code (per persoon) waarmee jij Helena kunt starten.

Wat kan HELENA?

Via Helena kunnen wij je het volgende doorsturen:

 • (herhaal)voorschriften
 • patiëntenfolders
 • uitnodiging voor een preventief/controle onderzoek
 • contactgegevens voor verwijzing naar specialist, kinesist of therapeut
 • en op uw verzoek verslagen van specialisten en medische beeldvorming, labo-resultaten, …

je kunt ook inzien:

 • jouw SumEhr (samenvatting van jouw medisch dossier), jouw vaccinaties, jouw geneesmiddelenoverzicht
 • denk dus mee met wat wij over je schrijven …

Een beveiligd netwerk, niemand anders kan jouw gegevens inzien.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD is bedoeld om de kwaliteit van jouw medisch dossier te bevorderen, dubbele onder­zoeken te voor­komen en de zorg te verbeteren.

Met een GMD krijg je extra terugbetaling bij alle huisartsen binnen een groepspraktijk:

 • 30% vermindering van het stan­daard remgeld
 • € 5,- bij de meeste specialist met ver­wij­zing van een huisarts
 • € 4,- bij de avondconsultaties

Het is altijd zinvol om ergens een GMD af te sluiten. Je hebt een meeste voordeel door bij de huisartsenpraktijk af te sluiten, waar je het meest verwacht te komen in het resterende deel van het huidige kalenderjaar.

 • Als je een GMD hebt bij ons wordt dat stilzwijgend verlengd, tenzij je dat niet wenst.
 • Heb jij nog geen GMD bij ons?
  • Dan kunnen we dat dat in orde maken, door het aanklikken in jouw dossier.
  • Uw ziekenfonds is dan automatisch en ogenblikkelijk hier van op de hoogte en uw GMD-voordelen treden direct in werking.
 • Wij werken met het systeem van e-GMD. Wij innen het rechtstreeks bij uw ziekenfonds. Het is kosteloos en je hoeft het niet meer voor te schieten.
 • Je mag een GMD-huisarts ook buiten jouw woon­plaats kiezen.
 • Je kunt op elk moment van GMD-huisarts veranderen.
 • Je blijft vrij om andere huis­artsen elders te consulteren. Je krijgt daar niet deze GMD-kortin­gen.
 • Elk gezinslid kan een eigen/andere GMD-huis­arts kiezen.
 • Personen van 75 jaar en ouder en invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van een hogere terugbetaling genieten.