EMD – Helena – GMD

Elektronisch medisch dossier

Goede zorg begint met een volledig dossier.

Een elektronisch medisch dossier geeft een goed overzicht en maakt de kans op fouten aanzienlijk kleiner. Wij streven ernaar al je gegevens goed te verwerken in je dossier.

Vraag je specialist, ook de kinderarts, gynaecoloog en oogarts om een verslag naar ons door te sturen. Als de specialist bloedonderzoek doet of jou verwijst voor medische beeldvorming (RX, scan, echo, MRI, …) vraag dan om de resultaten in kopie aan je huisarts te sturen. Krijg je een aanvraagformulier mee? Controleer dan even bij ‘kopie aan’ je huisarts is ingevuld. Zo nee, vul het dan zelf in.

Je kunt mee kijken in uw dossier via HELENA. Graag ontvangen wij je feedback, aanvullingen, correcties of nuanceringen. Samen maken wij je medisch dossier nog beter, nog kwalitatiever. Artsen, die een therapeutische relatie met jou hebben (spoedarts, huisarts van wacht, specialist), kunnen jouw medische gegevens inzien (niemand anders) en dat voor een beperkte tijd.

Helena

E-mail in de gezondheidszorg is niet meer toegelaten, gezien de nieuwe privacywetgeving. HELENA vervangt e-mail. Een gratis, nieuwe manier van beveiligd berichten ontvangen van je huisarts. E-mail en papier in de gezondheidszorg gaan stap voor stap verdwijnen…

Nog niet aangesloten via Helena?

 • Helena is mogelijk voor iedere leeftijd. De ouders kunnen nu ook het dossier van hun kinderen inzien.
 • Wil je de zorg voor je bejaarde ouder(s) opvolgen, dan kunnen je ouders toestemming geven om Helena via jou te laten verlopen.
 • Eenvoudig, stuur een e-mail naar assistente@hupr.org met:
  • Helena oke,
  • jouw officiële voornaam en familienaam en van de andere gezinsleden/huisgenoten, die willen mee doen.
 • Wij sturen je dan een code (per persoon) waarmee je Helena kunt starten.

Wat kan HELENA?

Via Helena kunnen wij je het volgende doorsturen:

 • (herhaal)voorschriften
 • patiëntenfolders
 • uitnodiging voor een preventief/controle onderzoek
 • contactgegevens voor verwijzing naar specialist, kinesist of therapeut en de verwijsbrief voor hen
 • verslagen van specialisten en medische beeldvorming, labo-resultaten, …

je kunt ook inzien:

 • je SumEhr (samenvatting van jouw medisch dossier), je vaccinaties, je geneesmiddelenoverzicht
 • denk dus mee met wat wij over je schrijven …

Een beveiligd netwerk, niemand anders kan jouw gegevens inzien.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD is bedoeld om de kwaliteit van je medisch dossier te bevorderen, dubbele onder­zoeken te voor­komen en de zorg te verbeteren.

Met een GMD krijg je extra terugbetaling bij alle huisartsen binnen een groepspraktijk:

 • 30% vermindering van het stan­daard remgeld
 • € 5,- bij de meeste specialist met ver­wij­zing van een huisarts
 • € 4,- bij de avondconsultaties

Het is altijd zinvol om ergens een GMD af te sluiten. Je hebt een meeste voordeel door bij de huisartsenpraktijk af te sluiten, waar je het meest verwacht te komen de komende tijd.

 • Als je een GMD bij een huisarts(praktijk) hebt afgesloten wordt dat stilzwijgend verlengd, tenzij je dat niet wenst.
 • Heb jij nog geen GMD bij ons?
  • Dan kunnen we dat dat in orde maken, door het aanklikken in jouw dossier.
  • Je ziekenfonds is dan automatisch en ogenblikkelijk hier van op de hoogte en je GMD-voordelen treden direct in werking.
 • Wij werken met het systeem van e-GMD. Wij innen het rechtstreeks bij uw ziekenfonds. Het is kosteloos en je hoeft het niet meer voor te schieten.
 • Je mag een GMD-huisarts ook buiten je woon­plaats kiezen.
 • Je kunt op elk moment van GMD-huisarts veranderen.
 • Je blijft vrij om andere huis­artsen elders te consulteren. Je krijgt daar niet deze GMD-kortin­gen.
 • Elk gezinslid kan een eigen/andere GMD-huis­arts kiezen.
 • Personen van 75 jaar en ouder en invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van een hogere terugbetaling genieten.
 • Jouw GMD-arts mag jou actief oproepen voor preventie en opvolging.