Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Overeenkomstig de regelgeving van de Europese Unie vindt u hier de nodige informatie hoe wij met uw privacy omgaan. Uw vragen of opmerkingen zijn van harte welkom.

Verantwoordelijke voor privacybeheer

Beroepsgeheim

 • De artsen, werkzaam in de Huisartsenpraktijk de Pretlei, hanteren de regels van beroepsgeheim, zoals in de deontologie van Orde van Artsen omschreven is. Zij hanteren onderling een gezamenlijk beroepsgeheim, d.w.z.
  • dat zij onderling medische gegevens uitwisselen (via het gemeenschappelijk elektronisch dossier en via overleg) in het kader van optimalisering van de medische zorg,
  • op nadrukkelijk verzoek van een patiënt is het (beperkt) mogelijk om een arts uit te sluiten van uw medische gegevens.
 • De praktijkassistenten hebben toegang tot uw elektronische medisch dossier, in die mate om hun taak voor optimale administratieve ondersteuning van de medische zorg mogelijk te maken.
 • De artsen communiceren, schriftelijk, elektronisch en mondeling met andere zorgverleners.
  • Bij verwijzing worden alle zinvolle medische gegevens voor een optimale zorgverlening doorgegeven aan de zorgverlener waar naar verwezen wordt, aanvullende communicatie valt daar ook onder.
  • Mondeling overleg met andere zorgverleners (dan de artsen in het team), zowel werkzaam in de Pretlei, als buiten de Pretlei, gebeurd na toestemming door de patiënt. Deze toestemming wordt mondeling gevraagd.
 • Agenda voor afspraken met de patiënten
  • Wij gebruiken de Doctena-medische elektronische agenda.
  • De patiënten ontvangen via e-mail een bevestiging van hun afspraak.
  • Toegang via login, wie heeft toegang?
   • De artsen werkzaam in de Huisartsenpraktijk de Pretlei
   • De praktijkassistentes:
    • Brigitte Cotemans, Jozefien Vandenhoeck, Arzu Polat
   • Incidenteel: geneeskunde jobstudenten werkzaam in de Huisartspraktijk de Pretlei

Elektronisch Medisch Dossier = EMD

 • Wij werken met CareConnect
  • een geavanceerd en beveiligd programma
  • onder continue AVG-controle
 • Toegang via login of ID-kaart, wie heeft toegang?
  • De artsen van de Huisartsenpraktijk de Pretlei
  • De praktijkassistentes Brigitte Cotemans, Jozefien Vandenhoeck, Arzu Polat
  • Incidenteel: geneeskunde jobstudenten werkzaam in de Huisartspraktijk de Pretlei
 • E-communicatie met patiënten
  • Bij voorkeur en in toenemende via Helena – https://helena.care/
  • iedere patiënt wordt gevraagd naar zijn/haar e-mailadres
   • het wordt genoteerd in zijn/haar dossier
   • dit e-mailadres wordt niet beschikbaar gesteld aan derden
   • met het ontvangen van het e-mailadres veronderstellen wij dat de patiënt ons toestemming heeft verleend voor communicatie, in het kader van zijn/haar medische zorg, via e-mail
   • de patiënt kan altijd bezwaar aangeven om e-mails vanuit de praktijk te ontvangen
    • wij zullen dan het e-mailadres uit zijn/haar dossier verwijderen
   • bij jeudige patiënten, die nog niet volwassen zijn, noteren wij hun e-mailadres in het dossier, mits de ouders/wettelijke vertegenwoordigers, ons daar mondeling toestemming voor verlenen
    • de communicatie verloopt dan via dit e-mailadres

Samenwerking met andere zorgverleners

 • Communicatie vanuit de Huisartsenpraktijk met andere zorgverleners
  • via beveiligde E-Health-verbinding
  • uitzonderlijk (nog) via gewone e-mailverbinding
   • specialisten die nog geen E-Health-certificaat hebben
   • en dan zo veel mogelijk met beperking van patiëntgevoelige informatie en initialen van voor-/achternaam en geboortedatum
  • Papier
   • Het streven, van de Belgische overheden en onze praktijk, is om papieren documentatie en -communicatie in de gezondheidszorg zo snel mogelijk verder te verminderen.
   • Iedere specialist, die toch nog een papieren verslag op stuurt, wordt actief gevraagd om via E-Health te communiceren.
   • Papieren verslagen van andere zorgverleners en elk ander papier dat traceerbaar is naar een patiënt wordt, na verwerking (bijv. digitalisering in het EMD), in een papierversnipperaar vernietigd.
   • Papieren medische dossiers, van voor het elektronisch medisch dossier (gestart in 2000), zijn zorgvuldig op geborgen in de praktijk (locatie wordt hier niet genoemd uit veiligheidsoverwegingen).
  • Herhaalvoorschriften
   • worden beperkt door voldoende voorschriften mee te geven in de consultaties.
   • worden in principe via Helena verstuurd,
   • soms via e-mail.
   • kunnen opgehaald worden als de assistente aanwezig is (8.00 – 12.30 en 13.00 – 16.30 uur) en worden persoonlijk overhandigd.
   • Bij twijfel over de identiteit van de afhaler, kan gevraagd worden naar identificatie met ID-kaart.

En als er toch iets misgaat?

 • Fouten in beheer van privacy?
  • Er wordt een register van ‘fouten’ opgesteld.
  • De betroffene wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een mogelijke fout.
  • Er worden concrete maatregelen genomen om deze fouten te voorkomen en deze maatregelen worden in het register opgenomen.